Jeugd

Vlaanderen heeft een sterke traditie van jeugdbewegingen en jeugdhuizen, waar vrijwilligers en jongeren zelf vrijetijdsactiviteiten organiseren. Bijvoorbeeld jeugdbewegingen zoals scouts, Chiro, jeugdhuis, …

Soms worden jeugdinitiatieven gesteund of georganiseerd door de jeugddienst van de gemeente. Ze organiseren activiteiten die voor kinderen en jongeren belangrijk zijn: ruimte om te spelen, jongereninformatie, jeugdwerk, feestjes … Kinderen kunnen zo samen spelen. 

Bij de jeugddienst vind je alle informatie over jeugdinitiatieven en/of –verenigingen in je gemeente.
 

Tervuren
Afdeling vrije tijd
Markt 7B, 3080 Tervuren
02 766 53 45 
vrijetijd@tervuren.be

Openingsuren
 

Youth

Youth

Flanders has a strong tradition of youth associations and youth centres where volunteers and youngsters organise their own leisure activities. These include youth associations such as Scouts, Chiro, youth centres, etc.

Some youth initiatives are supported or arranged by the municipal Youth Services department. They organise activities of interest to children and young people: space to play, youth information, youth work, parties, etc. allowing children to play together. 

Visit the Youth Services department for all information on local youth initiatives and/or clubs.
 

Tervuren
Afdeling vrije tijd
Markt 7B, 3080 Tervuren
Tel. 02 766 53 45 

vrijetijd@tervuren.be

Jeunesse

La Flandre a une forte tradition de mouvements de jeunesse et de maisons de jeunes où les bénévoles et les jeunes eux-mêmes organisent des activités de loisirs. Par exemple, des mouvements de jeunesse comme les Scouts, le Chiro, la maison de jeunes, …

Les initiatives pour les jeunes sont parfois soutenues ou organisées par le service jeunesse de la commune. Il organise des activités importantes pour les enfants et les jeunes: un espace de jeux, des informations destinées aux jeunes, des actions en faveur des jeunes, des fêtes, … Cela permet aux enfants de jouer ensemble.

Le service jeunesse vous propose toutes les informations sur les initiatives et/ou les associations de jeunesse dans votre commune.

Tervuren
Afdeling vrije tijd
Markt 7B, 3080 Tervuren
T 02 766 53 45 
vrijetijd@tervuren.be

Heures d 'ouverture
 

Jugend

Flandern besitzt eine solide Tradition von Jugendbewegungen und Jugendhäusern, in denen ehrenamtliche Mitglieder und Jugendliche selbst für die Organisation von Freizeitaktivitäten sorgen. Zum Beispiel Jugendbewegungen wie Pfadfinder, Chiro, Jugendhaus usw.

Manchmal werden Jugendinitiativen von der Jugenddienststelle der Gemeinde unterstützt oder eingerichtet. Sie organisieren Aktivitäten, die für Kinder und Jugendliche wichtig sind: Spielplätze, Jugendinfoveranstaltungen, Jugendarbeit, Feten ... Damit Kinder und Jugendliche zusammenkommen. 

Informationen über Jugendinitiativen und/oder -vereine in Ihrer Gemeinde finden Sie bei der Jugenddienststelle.
 

Tervuren
Afdeling vrije tijd
Markt 7B, 3080 Tervuren
T 02 766 53 45 
vrijetijd@tervuren.be

Öffnungszeiten