Dienstencheques

Een dienstencheque is een betaalmiddel waarmee je iemand voor huishoudhulp kan betalen.

Als jouw huishoudhulp verbonden is aan een dienstenchequebedrijf, is hij/zij verzekerd bij een ongeval en geniet hij/zij van alle sociale voordelen die verbonden zijn aan een arbeidscontract, wat niet het geval is bij zwartwerk. Je betaald jouw huishoudhulp één papieren of elektronische dienstencheque per volledig gewerkt uur.

Een dienstencheque kost 9 euro door de fiscale vermindering van 30 % blijft je eigen bijdrage echter beperkt tot € 6,3 netto. Om dienstencheques in België te kunnen bestellen, moet je jezelf eerst gratis registreren. Dit kan via het online inschrijvingsformulier op de website van Sodexo. Elke bestelling moet uit minstens 10 dienstencheques bestaan. De cheques blijven 8 maanden geldig. Stop je met het systeem, dan kan je de nog geldige overgebleven stuks altijd terugsturen naar Sodexo. Jaarlijks stuurt Sodexo je een fiscaal attest om bij je belastingaangifte te voegen.

Service vouchers

Service vouchers are a method of payment for domestic help.
If your domestic help works with a service voucher company, they will be insured against accidents and enjoy all the social benefits of an employment contract, unlike if they were being paid under the table. Your domestic help receives one paper or electronic service voucher for every full hour worked.
A service voucher costs € 9, but thanks to the 30% tax benefit your own share is limited to € 6.30 net. To order service vouchers in Belgium you will need to register first, which is free. You can do so using the online registration form on the Sodexo website. You must order at least ten service vouchers at a time. The vouchers are valid for eight months. If you stop using the system, you can return any remaining valid vouchers to Sodexo. Sodexo will send you a tax certificate for your tax return each year.
 

Les titres-services

Le titre-service est un mode de paiement qui vous permet de rémunérer une aide-ménagère.

Si votre aide-ménagère dépend d’une société de titres-services, il/elle est assuré(e) en cas d’accident et il/elle bénéficie de tous les avantages liés à un contrat de travail, ce qui n’est pas le cas avec le travail au noir. Vous payez votre aide-ménagère avec un titre-service papier ou électronique par heure complète prestée.

Un titre-service coûte 9 euros, mais avec la réduction fiscale de 30%, votre contribution est limitée à 6,3€ net. Pour pouvoir commander des titres-services en Belgique, vous d’abord vous enregistrer gratuitement, en complétant le formulaire d’inscription online sur le site web de Sodexo. Chaque commande doit comporter au moins 10 titres-services. Les titres restent valables 8 mois. Si vous mettez un terme au système, vous pouvez toujours restituer les titres encore valables à Sodexo. Chaque année, Sodexo vous envoie une attestation fiscale à joindre à votre déclaration.

Dienstleistungsschecks

Ein Dienstleistungsscheck ist ein Zahlungsmittel, um eine Haushaltshilfe zu vergüten.

Wenn Ihre Haushaltshilfe einem Dienstleistungsscheckbetrieb angeschlossen ist, hat sie eine Unfallversicherung und genießt sie alle sozialen Rechte, die mit einem Arbeitsvertrag verbunden sind. Vorteile also, die einer Haushaltshilfe, die schwarzarbeitet, entgehen. Sie bezahlen Ihre Haushaltshilfe mit einem Dienstleistungsscheck (Papier- oder elektronisches Format) für jede volle Arbeitsstunde.

Weil Dienstleistungsschecks zu 30 % von der Steuer abgezogen werden können, zahlen Sie netto nur 6,3 Euro. Wer Dienstleistungsschecks in Belgien bestellen möchte, muss sich erst anmelden (kostenlos). Füllen Sie online ein Anmeldeformular auf der Website von Sodexo aus. Jede Bestellung umfasst mindestens 10 Dienstleistungsschecks. Jeder Scheck hat eine Gültigkeitsdauer von 8 Monaten. Wenn Sie das System nicht länger nutzen möchten, senden Sie die restlichen Schecks einfach an Sodexo zurück. Sie erhalten jedes Jahr eine Steuerbescheinigung von Sodexo, die Sie Ihrer Steuererklärung beifügen.