Vrijetijdsbesteding

In Vlaanderen heb je een groot aanbod van activiteiten voor in je vrije tijd. Ze worden georganiseerd door geëngageerde burgers, lokale verenigingen of op initiatief van de gemeente.
Je kan kiezen voor educatieve activiteiten, maar er zijn ook vrijetijdsorganisaties die activiteiten doen voor het plezier.
 

Leisure time

Flanders offers a wide range of leisure activities. These are organised by engaged citizens, local associations or as a municipal initiative.
You can opt for educational activities, but there are organisations active just for fun as well.

Loisirs

La Flandre propose une offre étendue d’activités pour vos loisirs. Elles sont organisées par des citoyens engagés, des associations locales ou à l’initiative de la commune.
Vous pouvez opter pour des activités éducatives, mais il existe aussi des organisations de loisirs qui proposent des activités pour le plaisir.
 

Freizeit

In Flandern gibt es ein großes Angebot an Aktivitäten für Ihre Freizeit. Sie werden von engagierten Bürgern, lokalen Vereinen oder auf Initiative der Gemeinde organisiert.
Sie können sich auch für Lernaktivitäten entscheiden.  Es gibt aber auch Freizeitorganisationen, die Aktivitäten aus Freude an der Entspannung veranstalten.