Nederlands leren en oefenen

Waar kan je Nederlands leren? 

In Vlaams-Brabant worden er op verschillende plaatsen cursussen Nederlands georganiseerd.

Voor informatie over lessen Nederlands in de buurt:

Waar kan je Nederlands oefenen? 

In Hoeilaart en in de regio zijn er conversatiegroepen om op een informele manier samen Nederlands te oefenen. Op de volgende website vind je lokale initiatieven om Nederlands te leren en te oefenen.

Website: www.nederlandsoefenen.be/vlaams-brabant

Learning and practising Dutch

Where can you learn Dutch? 

Dutch language courses are available at multiple locations in Flemish Brabant.

For information about local Dutch courses: 


Where can you practise your Dutch? 

You can find conversation groups in Hoeilaart and its surroundings to practise Dutch together informally. Visit the following website to find local initiatives to learn and practice your Dutch.

Website: www.nederlandsoefenen.be/vlaams-brabant
 

Apprendre et exercer le néerlandais

Où pouvez-vous apprendre le néerlandais?
 

Il y a des cours de néerlandais dans l’ensemble du Brabant flamand.

Pour de plus amples informations sur les cours de néerlandais dans votre quartier: 

Où pouvez-vous exercer le néerlandais?

Il existe des groupes de conversation pour exercer le néerlandais d’une manière informelle. Le site web ci-dessous vous informe sur les initiatives locales vous permettant d’apprendre et d’exercer le néerlandais.

Site Web: www.nederlandsoefenen.be/vlaams-brabant

Niederländisch lernen und üben

Wo kann man Niederländisch lernen? 

In verschiedenen Orten in Flämisch-Brabant werden Niederländischkurse angeboten.

Für Informationen über Niederländischkurse in Ihrer Nähe:

 

Wo kann man Niederländisch üben? 

In Hoeilaart und Umgebung werden auch Gesprächsgruppen veranstaltet, um Niederländisch in einer ungezwungenen Atmosphäre zu üben. Auf dieser Webseite finden Sie lokale Initiativen zum Erlernen und Üben der niederländischen Sprache.