Het welkomteam

Welkom! 

Beste nieuwkomer,

We zijn blij dat je in onze gemeente(n) komt wonen. We willen dat je je snel helemaal ‘thuis’ voelt. Deze website is jouw gids in het lokale leven.

In onze gemeente heb je een welkomteam voor nieuwe inwoners. Het welkomteam is een groep van vrijwilligers die nieuwkomers helpt bij de eerste stappen in de gemeente. Spreek je geen Nederlands en moet je voor het eerst naar het gemeentehuis dan kan je aan iemand van het welkomteam vragen om mee te gaan. Hij of zij kan voor jou vertalen. Wil je je kinderen inschrijven in een voetbalclub dan kan iemand van het welkomteam je helpen om naar de juiste dienst te gaan. Heb je een vraag over het dagelijks leven in de gemeente dan kan je bij het welkomteam informatie en hulp vragen. Je kan al je vragen stellen.

Contacteer

Integratiedienst Zaventem
Diegemstraat 37, 1930 Zaventem
T 02 717 89 04  / 0473 98 55 71
integratie@zaventem.be 
 

Welcome team

Welcome,
Dear New Resident,

We are delighted to invite you to our municipality. We hope you will feel soon completely ‘at home’ here. This website is your guide to local living.

 

Our municipality has a Welcome Team for new residents. The Welcome Team is a group of volunteers who help newcomers to the municipality with their first steps. If you don’t speak Dutch and need to visit City Hall for the first time, you can ask a member of the Welcome Team to come along with you. They can act as your translator. If your children wish to join a soccer club, a member of the Welcome Team can help you find the correct department to sign them up. If you have a question about daily life in the municipality, you can ask the team for information and assistance. You can also pose your questions now.

Contact

Integratiedienst Zaventem

Desmedtstraat 52, 1930 Zaventem
T 02 717 89 04  / 0473 98 55 71
integratie@zaventem.be 
 

L'équipe d'accueil

Bienvenue, Cher nouvel(le) arrivant(e),

Nous sommes heureux que vous veniez habiter dans notre commune. Notre souhait est que vous vous sentiez vite complètement ‘comme à la maison’. Ce site web sera votre guide dans la vie locale.

Notre commune dispose d’une équipe de bienvenue pour les nouveaux habitants. Cette équipe est composée d’un groupe de bénévoles qui assiste les nouveaux arrivants dans leurs premières démarches auprès de la commune. Vous ne parlez pas le néerlandais et vous devez vous rendre pour la première fois à la maison communale? Vous pouvez demander à un membre de l’équipe d'accueil de vous accompagner. Il ou elle pourra traduire pour vous. Vous voulez inscrire vos enfants dans un club de football? Un membre de l’équipe d'accueil peut vous orienter vers le service adéquat. Vous avez une question sur la vie quotidienne dans la commune? Vous pouvez demander des informations et de l’aide à l’équipe d'accueil. Vous pouvez poser toutes vos questions.

Contactez

Integratiedienst Zaventem
Diegemstraat 37, 1930 Zaventem
T 02 717 89 04  / 0473 98 55 71
integratie@zaventem.be 
 

Das Willkommensteam

Willkommen! 

Neu zugezogen? Herzlich willkommen!

Wir freuen uns, dass Sie sich in unserer Gemeinde niederlassen. und hoffen, dass Sie sich bald wie zu Hause fühlen werden. Nutzen Sie diese Website als Leitfaden zum lokalen Leben.

 

 

 

In unserer Gemeinde finden Sie ein Willkommensteam für neue Einwohner. Das Team besteht aus Freiwilligen, die Neuankömmlingen bei den ersten Schritten in der Gemeinde helfen. Wenn Sie kein Niederländisch sprechen und zum ersten Mal die Gemeindeverwaltung aufsuchen müssen, können Sie sich von einem Mitglied des Willkommensteams begleiten lassen. Er oder sie wird gerne für Sie übersetzen. Wenn Sie Ihre Kinder beim Fußballverein anmelden möchten, fragen Sie das Willkommensteam, an welchen Dienst genau Sie sich wenden müssen. Und auch für Informationen zum alltäglichen Leben in Ihrer neuen Gemeinde können Sie sich gerne an dieses Team wenden. Ihr Ansprechpartner in jeder Angelegenheit.

Kontakt:

 

Integratiedienst Zaventem
Diegemstraat 37, 1930 Zaventem
T 02 717 89 04  / 0473 98 55 71

maria.urbina@zaventem.be